søndag 19. august 2012

Så er vi klar .....

En ny termin starter og du finner terminlisten på neste faneblad.


Hovedkorps møter på Sylling skole mandag 20. august kl 16.30. Her skal vi spille for de nye førsteklasse elever.
Juniorkorps møter tirsdag 21. august kl 18. Her blir det spill og utdeling av instrumenter til nye musikanter.

Vel mødt til en musikalsk høst - tra la la !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar